Skip to main content

Mënyra si të Paguani

Faturat e ujit mund të paguhen vetëm pranë arkave të UKSH-së dhe në çdo degë të bankave të nivelit të dytë.

Fatura mund të paguhet në çdo bankë në këta numra llogarie:

# Banka Numri i Llogarisë Bankare
1. Pro Credit Bank al4920 9516 090000 600 380 380001
2. Raiffeisen Bank al0820  25100 2000000 1400000 310 
3. B.K.T 410-00-04-74
4. Intesa San Paolo al9220 8511 8300 000341898 30701
5. Tirana Bank al9320 6510 1700 00600 3028 86100
6. Credins 000000- 57-492
7. U.B.A 170200-170000-2950
8. Union Bank al51 2145 1102 0510 1170 9103 0114
9. Otp Bank al302 1351 019 00000 000000 74414 
10. Abi Bank al59 2105 1221 0000 0000 0114 4235
11. FIB al38 2155 1099 all1 0000 0832 4500 

 

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.