Skip to main content

Mënyra si të Paguani

 

Çdo qytetar mundet ta paguajë faturën e ujit të pijshëm pranë çdo PIKA UKT, arkave të UKT-së, pranë zyrave të Postës Shqiptare, në çdo degë të bankave të nivelit të dytë si dhe duke përdorur shërbime si Easy Pay..

 

Easy Pay

Zyrave të Postës Shqiptare

BKT

Credins Bank

Intesa SanPaolo Bank

Union Bank

Western Union

NBG

Procredit Bank

ABI

AK-Invest

Raiffeisen Bank

UBA

Tirana Bank

Alpha Bank

Fibank

 

Në faturën e ujit, konsumatori nuk paguan veç për sasinë e ujit që shpenzon dhe largimin e ujërave të zeza. Në faturën mujore janë të përfshira edhe disa taksa të tjera, të cilat përcaktohen nga Bashkia e Tiranës, ndërsa paguhen përmes faturës së ujit dhe janë;

Tarifa e pastrimit

Taksa mbi ndërtesën

Taksë e përkohshme mbi infrastrukturën arsimore

 

 

Qytetarët gjithashtu mund të konsultojnë faturën e tyrë online në adresën http://online.ukt.al

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.