Skip to main content

Ujërat e Ndotura

Sha.UK Tropojë realizon largimin e ujrave të ndotura nëpërmjët 1 sistemi me rredhje të lirë dhe një rrjeti kanalizimesh prej :::: km. Shërbimi I kanalizimeve I ofrohet rreth 6,8 mijë banorëve duke regjistruar për këtë shërbim 1,650 klientë të cilët janë vetëm në qytet. Në fshat nuk ofrohet fare ky shërbim për mungesë të infrastrukturës.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.