Skip to main content

Ujësjellësi

Supply Problems

Probleme me Furnizimin?

Zbuloni se çfarë po ndodh me ujin tuaj.

Incidentet aktuale
Works in your area

Punime në Qytetin Tuaj

Shikoni ku po punohet në hartën e qytetit.

Harta e qytetit online
Report a leak

Lajmërime dhe Të Reja

Informohuni për punën tonë në qytet.

Lexo më shumë
Pay my bill

Si të paguani Faturën Tuaj

Zbuloni mënyrat se si mund të paguani.

Mënyrat e pagesës

Projekte & Investime

Marrëveshje të rëndësishme në sektorin e ujit

Ministrja Belinda Balluku së bashku me ambasadorin gjerman Peter Zingraf, kanë ✍nënshkruar sot dy marrëveshje të rëndësishme në sektorin e ujit, si vijim i marrëveshjeve të mëparshme që qeveria…

Riparohet në kohë defekti i rëndë në rrjet

Njoftojmë qytetarët dhe abonentët tanë se angazhimi maksimal i punonjësve të Ujësjellës Kanalizime, bëri që të riparohet në kohë defekti i rëndë në rrjetin e ujësjellësit, shkaktuar nga firma që po…

Ne rrugën e re nga Akademia te 7 pallatet.

SH.A UK Vlore nëpërmjet një investimi qe kap vlerën prej 7.280.530 leke pa tvsh me qellim përmirësimin furnizimin me ujë te banore ve te zonës ka bere zëvendësimin e tubove te vjetra te Ujësjellësit…

Çfarë bëjmë

Uji i Pijshëm

Furnizimi 24 ore me ujë te pijshëm është sfida kryesore ne te ardhmen. Rritja e cilësisë se shërbimit, eliminimi i humbjeve ne rrjet duke përmirësuar infrastrukturën e shpërndarjes se rrjetit, pjese e punës sonë.

Ujërat e Ndotura

Rrjeti i kanalizimeve përbëhet nga tubacione me diametër nga 200mm deri në 2000mm. Materiali i tubacioneve është beton, beton armë dhe PE i brinjëzuar. Në përbërjen e tij rrjeti i kanalizimeve ka edhe puset e kontrollit si element bazë për kontrollin dhe mirëmbajtjen e tij.

Ju nevojitet një përgjigje?

    Kontrata e ujit eshte e lidhur me pronarin e meparshem. Jeni te lutur qe te merrni nje informacion te hollesishem prane zyrave te Sh.A UK dhe te kryeni procedurat e nevojshme per ndryshimin e emrit te kontrates duke paraqitur dokumentacionin e nevojshem. Ndrushimi kryhet vetem kur klienti ka shlyer gjithe detyrimet.

    Jo! Kontrata konsumatore nuk e lejo kete gje. Cdo klient duhet te kete lidhjen te shoqeruar me kontraten e tij me Sh.A UK

    Informohuni paraprakisht ne faqen WEB ne lidhje me dokumentacionin qe ju nevojitet ose telefonit nr. 033604060 dhe paraqituni  prane zyres se konumatorit te Sh.a UK per veprimet e metejshme. Lidhja e re kryet vetem nga personeli i autorizuar nga Sh.A UK

    Njoftoni Sh.A UK nepermjet kerkeses ne faqen WEB, me telefon ne nr. 033604060, ose paraqituni  prane zyres se konumatorit te Sh.a UK. Kerksa duhet te behet brenda 15 diteve nga leshimi i fatures.

    Njoftoni Sh.A UK nepermjet kerkeses ne faqen WEB, me telefon ne nr. Xxxxxxxxxx, ose paraqituni  prane zyres se konsumatorit te Sh.a UK. Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga nje hidraulik punonjes ose  i autorizuar nga Sh.A UK. Kostot mbulohen nga Klienti.


Nuk morët një përgjigje nga pyetjet më lartë?
Vizitoni seksionin Pyetje / Përgjigje.

Lexo më shumë

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.