Skip to main content

Lajme

Vlora është fokus kryesor për AKUM

Rritja e performancës së shoqërive UK përmes investimeve dhe mekanizmave mbështetës për mirëmenaxhim është 1 nga 3 prioritetet strategjike afat-mesme 2019 - 2021 të Ministria e Infrastrukturës dhe

Njoftim per ndeprerje uji

Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizime Vlorë, njofton se për shkak të një remonti të OST (Operatorit të Sistemit të Transmetimit), në linjën e furnizimit me energji, nesër, ditën e Mërkurë, më 16 Tetor

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.