Skip to main content

Ne rrugën e re nga Akademia te 7 pallatet.

SH.A UK Vlore nëpërmjet një investimi qe kap vlerën prej 7.280.530 leke pa tvsh me qellim përmirësimin furnizimin me ujë te banore ve te zonës ka bere zëvendësimin e tubove te vjetra te Ujësjellësit D=200 mm çelik dhe D=225 mm gize me tubo te reja ne rrugën e re nga Akademia te 7 pallatet (Uji i Ftohte).

Statusi
Përfunduar
Vlera
7 280 530 lekë

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.