Skip to main content

Ujërat e Ndotura

Sha.UK Fier realizon largimin e ujrave të ndotura nëpërmjët 1 sistemi me rredhje të lirë dhe një rrjeti kanalizimesh prej 99 km. Shërbimi I kanalizimeve I ofrohet rreth 75,6 mijë banorëve duke regjistruar për këtë shërbim 26,929 klientë nga të cilët 23,965 janë në qytet dhe vetëm 2,955 janë në fshat.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.