Skip to main content

Ujësjellësi

Supply Problems

Probleme me Furnizimin?

Zbuloni se çfarë po ndodh me ujin tuaj.

Incidentet aktuale
Works in your area

Punime në Qytetin Tuaj

Shikoni ku po punohet në hartën e qytetit.

Harta e qytetit online
Report a leak

Lajmërime dhe Të Reja

Informohuni për punën tonë në qytet.

Lexo më shumë
Pay my bill

Si të paguani Faturën Tuaj

Zbuloni mënyrat se si mund të paguani.

Mënyrat e pagesës

Projekte & Investime

Investime

August 10, 2020

  INVESTIME   Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Korçë është shoqëria e vetme në Shqipëri që prej më shumë se 10 vite ka treguar një trend të qëndrueshëm pozitiv të rritjes të performancës financiare…

"Ndërtimi i Depos së Ujit në fshatin Lavdar"

May 15, 2020

1.  Të dhëna mbi objektin:  "Ndërtimi i depos së ujit në fshatin Lavdar" 2 .  Përshkrimi:   UKKO.Sh.A. Parashikoi ndërtimin e një depoje  uji të re në fshatin Lavdar  me kapacitet 30 m3 . Ndërtimi…

Ndërtimi i depos së ujit në fshatin Voskop

May 14, 2020

1. Të dhëna mbi objektin:  "Ndërtim i depos së ujit në fshatin Voskop" 2 . Përshkrimi:   UKKO.Sh.A. Parashikoi ndërtimin e një depoje  uji të re në fshatin  Voskop me kapacitet 75 m3 .  Ndërtimi i…

Çfarë bëjmë

Uji i Pijshëm

Furnizimi 24 ore me ujë te pijshëm është sfida kryesore ne te ardhmen. Rritja e cilësisë se shërbimit, eliminimi i humbjeve ne rrjet duke përmirësuar infrastrukturën e shpërndarjes se rrjetit, pjese e punës sonë.

Ujërat e Ndotura

Misioni yne eshte te ofrojme zgjidhje ekologjike per problemet e trajtimit te ujerave te zeza , te siguroje cilesi maksimale te ujit te trajtuar ne trupin prites det sipas kerkesave dhe standarteve me te mira europiane dhe legjislacioni ne fuqi.

COVID-19

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, nuk ka prova që virusi COVID-19 transmetohet nga uji i pijshëm, e po ashtu nuk ka prova që ai transmetohet përmes sistemeve të ujërave të ndotura.
Kur shpërthimi i kësaj sëmundjeje infektive po rrezikon shëndetin e njerëzve, shërbimet e ujësjellës-kanalizimeve luajnë një rol jetik për t’u siguruar qytetarëve funksionimin e sistemeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime, duke marrë masat e duhura për parandalimin e transmetimit të virusit COVID-19 nga njeriu tek njeriu.

 

Cilësia e Ujit në kohën e COVID-19

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.