Skip to main content

Ujësjellësi

Supply Problems

Probleme me Furnizimin?

Zbuloni se çfarë po ndodh me ujin tuaj.

Incidentet aktuale
Works in your area

Punime në Qytetin Tuaj

Shikoni ku po punohet në hartën e qytetit.

Harta e qytetit online
Report a leak

Lajmërime dhe Të Reja

Informohuni për punën tonë në qytet.

Lexo më shumë
Pay my bill

Si të paguani Faturën Tuaj

Zbuloni mënyrat se si mund të paguani.

Mënyrat e pagesës

Projekte & Investime

2021- Fillim zbatim projekti “Pagesë për punë publike”

July 6, 2021

Në kuadër të programit të GIZ Albania “Shërbime të furnizimit me ujë dhe kanalizime të orientuara drejt performancës dhe konsumatorit”, në bashkëpunim me Shoqërinë e Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A…

2020 - Ndërtimi i ujësjellësave për Njësitë Administrative Floq, Dërsnik, Vinçan, Porodinë dhe Gjonomadh

July 1, 2021

U finalizua investimi prej 31 milionë lekësh, për ndërtimin e ujësjellësave që do të furnizojnë me ujë të pijshëm Njësitë Administrative Floq, Dërsnik, Vinçan, Porodinë dhe Gjonomadh. Ky investim i…

Investime

August 10, 2020

  INVESTIME   Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Korçë është shoqëria e vetme në Shqipëri që prej më shumë se 10 vite ka treguar një trend të qëndrueshëm pozitiv të rritjes të performancës financiare…

Çfarë bëjmë

Uji i Pijshëm

Furnizimi 24 ore me ujë te pijshëm është sfida kryesore ne te ardhmen. Rritja e cilësisë se shërbimit, eliminimi i humbjeve ne rrjet duke përmirësuar infrastrukturën e shpërndarjes se rrjetit, pjese e punës sonë.

Ujërat e Ndotura

Misioni yne eshte te ofrojme zgjidhje ekologjike per problemet e trajtimit te ujerave te zeza , te siguroje cilesi maksimale te ujit te trajtuar ne trupin prites det sipas kerkesave dhe standarteve me te mira europiane dhe legjislacioni ne fuqi.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.