Skip to main content

Ujësjellësi

Supply Problems

Probleme me Furnizimin?

Zbuloni se çfarë po ndodh me ujin tuaj.

Incidentet aktuale
Works in your area

Punime në Qytetin Tuaj

Shikoni ku po punohet në hartën e qytetit.

Harta e qytetit online
Report a leak

Lajmërime dhe Të Reja

Informohuni për punën tonë në qytet.

Lexo më shumë
Pay my bill

Si të paguani Faturën Tuaj

Zbuloni mënyrat se si mund të paguani.

Mënyrat e pagesës

Çfarë bëjmë

Uji i Pijshëm

Furnizimi 24 ore me ujë te pijshëm është sfida kryesore ne te ardhmen. Rritja e cilësisë se shërbimit, eliminimi i humbjeve ne rrjet duke përmirësuar infrastrukturën e shpërndarjes se rrjetit, pjese e punës sonë.

Ujërat e Ndotura

Misioni yne eshte te ofrojme zgjidhje ekologjike per problemet e trajtimit te ujerave te zeza , te siguroje cilesi maksimale te ujit te trajtuar ne trupin prites det sipas kerkesave dhe standarteve me te mira europiane dhe legjislacioni ne fuqi.

COVID-19

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, nuk ka prova që virusi COVID-19 transmetohet nga uji i pijshëm, e po ashtu nuk ka prova që ai transmetohet përmes sistemeve të ujërave të ndotura.
Kur shpërthimi i kësaj sëmundjeje infektive po rrezikon shëndetin e njerëzve, shërbimet e ujësjellës-kanalizimeve luajnë një rol jetik për t’u siguruar qytetarëve funksionimin e sistemeve të furnizimit me ujë dhe kanalizime, duke marrë masat e duhura për parandalimin e transmetimit të virusit COVID-19 nga njeriu tek njeriu.

 

Cilësia e Ujit në kohën e COVID-19

Ju nevojitet një përgjigje?

  Nese Konstatoni se bllokimi eshte brenda prones suaj kontaktoni nje hidraulik privat. Nese bllokimi eshte mbas lidhjes se baneses, njoftoni Sh.A UK Elbasan nepermjet kerkeses ne faqen WEB, me telefon ne nr. +355 6750 36005, ose paraqituni  prane zyres se konsumatorit te Sh.a UK Elbasan.

  Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga nje punonjes i Sh.A UK Elbasan.

  Shpenzimet mbulohen nga Sh.A UK Elbasan.

  Njoftoni Sh.A UK nepermjet kerkeses ne faqen WEB, me telefon ne nr. +3556750 36 005, ose paraqituni  prane zyres se konumatorit te Sh.a UK Elbsan

  Kerkesa duhet te behet brenda 15 diteve nga leshimi i fatures.

  Informohuni paraprakisht ne faqen WEB ne lidhje me dokumentacionin qe ju nevojitet ose telefonit nr. 355 67 50 36005 dhe paraqituni  prane zyres se konumatorit te Sh.a UK Elbasan per veprimet e metejshme.

  Lidhja e re kryet vetem nga personeli i autorizuar nga Sh.A UK

  Njoftoni Sh.A UK nepermjet kerkeses ne faqen WEB, me telefon ne nr. 355 67 50 36005, ose paraqituni  prane zyres se konsumatorit te Sh.a UK.

  Te gjitha sherbimet ne kete rast kryhen vetem nga nje hidraulik i Sh.A UK Elbasan.

  Kostot mbulohen nga Klienti.

  Kontrollo saracinesken nese eshte e hapur plotesisht. Nese po, atehere konsultou me orarin e furnizimit te paraqitur nga Sh.A Uk Elbasan ne faqen e internetit ose ne numrin e telefonit nr 355 67 50 3600 Per cdo sqarim me te hollesishem paraqituni prane zyres se konumatorit te Sh.a UK Elbasan


Nuk morët një përgjigje nga pyetjet më lartë?
Vizitoni seksionin Pyetje / Përgjigje.

Lexo më shumë

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.