Skip to main content

Ujësjellësi

Supply Problems

Probleme me Furnizimin?

Zbuloni se çfarë po ndodh me ujin tuaj.

Incidentet aktuale
Works in your area

Punime në Qytetin Tuaj

Shikoni ku po punohet në hartën e qytetit.

Harta e qytetit online
Report a leak

Lajmërime dhe Të Reja

Informohuni për punën tonë në qytet.

Lexo më shumë
Pay my bill

Si të paguani Faturën Tuaj

Zbuloni mënyrat se si mund të paguani.

Mënyrat e pagesës

Projekte & Investime

“Pune per komunitetin”

August 12, 2021

Qeveria Gjermane, përmes GIZ Albania, po aplikon projektin: ‘Punë për Komunitetin’, me suportin e Sh.A Ujësjellës Kanalizime Shkodër, me qëllim për t’i ardhë në ndihmë asaj pjese të popullsisë që u…

Pastrimi i pusetave dhe kanalizimeve të ujërave të përdorura në pedonalen "Kol Idromeno".

September 14, 2019

Gjatë pastrimit të pusetave dhe kanalizimeve të ujërave të përdorura në pedonalen "Kol Idromeno". Për te parandaluar bllokime të tjera, kërkojmë bashkëpunimin e bizneseve, sidomos për të mos hedhur…

Asfaltimi i rruges dhe kanalizimi i ujrave ne rrugen "Zabelej"

September 14, 2019

 Rruga “Zabelej” në lagjen e Kirasit, do të ndryshojë brenda pak javësh pamjen e saj. Një zonë ku sipas banorëve, nuk është ndërhyrë prej dhjetra vitesh, do ti bashkangjitet pjesës tjetër urbane të…

Çfarë bëjmë

Uji i Pijshëm

Furnizimi 24 ore me ujë te pijshëm është sfida kryesore ne te ardhmen. Rritja e cilësisë se shërbimit, eliminimi i humbjeve ne rrjet duke përmirësuar infrastrukturën e shpërndarjes se rrjetit, pjese e punës sonë.

Ujërat e Ndotura

Misioni yne eshte te ofrojme zgjidhje ekologjike per problemet e trajtimit te ujerave te zeza , te siguroje cilesi maksimale te ujit te trajtuar ne trupin prites det sipas kerkesave dhe standarteve me te mira europiane dhe legjislacioni ne fuqi.

Kjo faqe interneti është prodhuar me mbështetjen financiare të Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.